Política de cookies

1. Responsable del tractament

– Responsable del tractament: ESPECTACLES LA TRACA, S.L. (en endavant, “LA TRA-CA”).
– Adreça: C/ Paer Casanoves, número 12 – 25004 LLEIDA
– Correu electrònic de contacte: info@latracaevents.com
– Telèfon: 973 24 89 25

“LA TRACA”, com responsable del tractament de les seves dades, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les per-sones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPC) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, té implementades les mesures de seguretat necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir i pro-tegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de les que disposa per les fina-litats per a les que han estat facilitades.

2. Dades personals específiques que recopilarem

Les dades personals que recopilarem i tractarem seran aquelles que se’ns facilitin mitjan-çant els formularis electrònics disponibles a la web de recollida de dades i les dades que ens puguin remetre a l’utilitzar els apartats de contacte que puguin existir i aquelles que se’ns puguin facilitar pels propis interessats per qualsevol altre mitjà.

Aquestes dades personals que tractarem seran adequades, rellevants i no excessives, amb l’objectiu de complir amb les finalitats que a continuació s’exposen.

3. Finalitat i conservació del tractament de les seves dades

Les dades personals de les que disposem es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens uneix, incloent l’enviament recurrent d’informació pro-mocional, d’esdeveniments i d’activitats relacionades amb la promoció, gestió i representa-ció d’espectacles (concerts, actuacions, teatre,…), esdeveniments artístics, culturals, recrea-tius i d’oci.

Concretament, tractarem les teves dades de caràcter personal, tenint en compte que ens has donat el teu consentiment, amb les següents finalitats:

– Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació comercial que ens uneix per la teva condició d’usuari del lloc web. Així com per realitzar estadístiques que ens permetin conèixer millor les teves necessitats i gustos i, per tant, millorar els nos-tres productes, serveis i activitats de màrqueting i de comunicació.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i pres-cripció legalment establerts.

– Atendre les teves sol·licituds d’informació i gestió, i/o consultes.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que s’hagi donat resposta a la sol·licitud d’informació o gestió i/o consulta i, en el seu cas, fins que ens notifiquis el teu desig de no voler seguir rebent els butlletins informatius.

– Mantenir-te informat i enviar-te informació de manera recurrent, inclús per mitjans electrònics, sobre els serveis, esdeveniments, activitats i novetats d’oci i cultura que ofereix “LA TRACA” (promocions i publicitat).

En aquest sentit, i de conformitat amb l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol·licitem el teu consen-timent exprés per enviar-te publicitat o promocions dels nostres serveis, esdeveni-ments, activitats… per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic o postal.

T’informem expressament que pots donar-te de baixa d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant remissió de la seva petició al correu electrònic in-fo@latracaevents.com

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment en que retiris el teu consentiment per la recepció d’aquestes comunicacions.

4. Legitimació

La base jurídica que ens legitima per poder tractar les dades personals de les que disposem és la següent:

– El consentiment que ens has prestat, tant perquè les teves sol·licituds i/o consultes si-guin ateses, com per la recepció de comunicacions.

– L’execució de les obligacions contractuals assumides.

5. Drets dels usuaris

Tens dret a exercir davant de “LA TRACA” els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limi-tació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

Així mateix, podràs revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per la recepció de comunicacions comercials i publicitàries.

Per l’exercici de qualsevol d’aquests drets pots enviar una sol·licitud (indicant el teu nom, cognom i correu electrònic) enviant un correu electrònic a info@latracaevents.com o bé mitjançant correu postal a l’adreça que consta a la capçalera.

En tot cas, tens dret a presentar una reclamació davant de les autoritats de control compe-tents en matèria de protecció de dades si ho estimes oportú.

6. Cessió i conservació de dades

“LA TRACA” garanteix expressament que les dades personals de les que disposa no seran cedides a tercers que no siguin del grup al que pertany l’entitat i que, en cas que fes algun tipus de cessió de dades personal, de manera prèvia, sol·licitarà el vostre consentiment ex-prés, informat i inequívoc.

“LA TRACA” conservarà les dades personals de les que disposa mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Per tant, en cas que ja no siguin necessàries, les suprimirà, seguint els processos adequats per garantí que ho fa amb seguretat.

7. Legislació

La relació entre nosaltres (“LA TRACA” i l’usuari) es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar els Jutjats o Tribunals de Lleida.

8. Canvis en la present política de privacitat

“LA TRACA” es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte de la present política de privaci-tat, amb la finalitat d’adaptar-la a les novetats legals que poguessin existir.